پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

آب تنی سه قلوها !

جا داره همین جا سلامی کنم به شخص خودم ! که پستای گرم تابستونی رو دارم تو این سرما و برف ریزون پاییز و زمستون میذارم ! . . . سلام مادر پرمشغله !!!   ...
22 آذر 1394
1