پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

گل دخترام حیاط دار شدن ...

به برکت بالکن بزرگ و کشیدن توری جلو نرده ها به لطف باباحاجی و بابایی ، دخترام حیاط دار شدن ! حالا این وسط به جای استفاده از هوای دلپذیر صبحگاهی این سه تا پری من سر دمپایی جلو در دعواشون شده و پا تو کفش بزرگترا کردن بماند !!! ...
30 تير 1393

خوشمزه خوری !

خوشگل عسلام واقعا از به به خوریشون لذت میبرن ! .. و اونقدر دوست دارن که اگه یدفعه هم خوابالود باشن ترجیح میدن با کله برن تو غذا اما از پا میز پانشن ! فداتون بشم که تا دوربین میبینین برام فیگور میگیرین ...     زیتون خوریشون خیلی باحاله زیتون تحویل میدی هسته ناز و صیقل خورده تحویل میگیری ... ...
30 تير 1393
1