پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

یه جشن تولد کاملا خصوصی !

تصمیم گرفتیم تولد دوسالگیتون رو تو اتاقتون بگیریم تا دوباره سه تاییتون رو با هم یه جا احساس کنــــیـم ، شاد و خندون کنار هم ... بعد یه پیاده روی عاشقانه تو یه عصر دل انگیز به همراه یه شام خوشمزه با دست پخت مــــــادر خوب !!!  و در آخر خرید کیک و کادو و رفتن به خونه ی مادر جون و پدر جون و عمه ها ...   به اوج خودش میرسه کوبش قلبم به سینه وقتی شما رو تو اتاقتون مست مست مست یه خواب رویایی میبینم ...   ...
10 اسفند 1393
1