پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

سه قلوها و لمس اولين برف ...

صبح كه فرشته هام از خواب بيدار شدند و اون همه برف رو ديدند چه حالي شدند ... وقتي يه گلوله برف براشون از پشت پنجره آوردم خيلي با تعجب نگاش كردند و بعد از لمسش سريع گفتن ســـــرده !!! خــــــدا  ... با تو ، من در اوج لـــــذت آفــــــريــــــنش غرورانگيــــز تـــــوام  ...   ...
10 بهمن 1393
1