پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

بازی با تبلت ...

دخترا اصرار دارن که میشه پیشی ملوسی رو از تو تبلت بیرون آورد .... اگه همه هم راضی بشن که درنمیاد پرینازم میخواد حتمی هر جور شده درش بیاره ! حتی به قیمت له کردن کیف بیچاره !!!   مثل اینکه رضایت داد ... ...
30 فروردين 1393
1