پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

هنرنمایی مامانی !

راه کاری برای جلوگیری از ازدحام جمعیت عکاسان و مواجه شدن با طرفداران در سطح شهر و خارج از شهر ... کارت ویزیت برچسب پشت ماشین طراحی و چاپ : مامان نازی ...
12 مرداد 1393

فرشته ها خوابیدند ...

لالالا گلم لالا گل نازم پرینازم لالا لالالا لالالا لالایی فریماهم ماه گل مامان لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی پریماهم ماه تابانم لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی گل زیبا گل زیبا همه دنیام لالایی همه عمرم همه جانم نفس من لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی (این لالایی همش درحال تغییره ! اما ثابتش ایناست )   ...
11 مرداد 1393

گل دخترام حیاط دار شدن ...

به برکت بالکن بزرگ و کشیدن توری جلو نرده ها به لطف باباحاجی و بابایی ، دخترام حیاط دار شدن ! حالا این وسط به جای استفاده از هوای دلپذیر صبحگاهی این سه تا پری من سر دمپایی جلو در دعواشون شده و پا تو کفش بزرگترا کردن بماند !!! ...
30 تير 1393

خوشمزه خوری !

خوشگل عسلام واقعا از به به خوریشون لذت میبرن ! .. و اونقدر دوست دارن که اگه یدفعه هم خوابالود باشن ترجیح میدن با کله برن تو غذا اما از پا میز پانشن ! فداتون بشم که تا دوربین میبینین برام فیگور میگیرین ...     زیتون خوریشون خیلی باحاله زیتون تحویل میدی هسته ناز و صیقل خورده تحویل میگیری ... ...
30 تير 1393