پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

شهربازی ... بابلسر ...

ناز و ادا طبق طبق ... برا دوتا دونه عکس کلی ناز خریدم والا ... آخه مامانی مگه ترس داره شهربازی که فقط فیلم گرفتن رو نصیب مامان عکاستون کردین !!! عکسای دیگه به خاطر صورتهای خیس از اشک حذف گردید ...   ...
13 آبان 1393