پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

یکی و سه تا !

یکی واسه سه تا ؟! مگه داریم ؟! مگه میشه ؟!!! حالا حتی اگه مال خودشونم نباشه ، تو مهمونی هم باشن ، طفلی بچه صاحب خونه هم بی نصیب بذارن ، بازم یکی واسه سه تا مگه داریم مگه میشه ؟!!!    ...
21 مهر 1394

عجبا از این پری ها ...

خوشگل عسلامو اومدم کلی ناناز  کردم که تو حیاط جدید کلی عکس بندازیم  که با این صحنه روبرو شدم !  جای خالی دخترام که میخواستم عکسشونو بگیرم ، هر کاری کردم نیومدن که نیومدن ! من دیگه چیزی برای گفتن ندارم و سکوت میکنم !  البته خوش به حال مامان بهی چه همسایه هایی نصیبش شده !    ...
21 مهر 1394